نتایج استفاده از قانون جذب

خواندن و نوشتن نتایج خوب و موفقیت آمیز درباره زندگی خود و دیگران، یک تمرین مهم و تاثیر گذار برای کسب موفقیت های بیشتر است. زیرا با خواندن نتایج دیگران بیشتر باور می کنیم که می شود به موفقیت رسید و ما نیز می توانیم موفق باشیم و با سرعت بیشتری در این مسیر قرار می گیریم. هم اینکه خودمان، با نوشتن آنها، اتفاقات خوبمان را مجددا مرور می کنیم و آن حس خوب دوباره در ما زنده می شود. با این کار دیگران را نیز در حس خوبمان شریک می کنیم و در کل خواندن و نوشتن نتایج خوب و موفقیت آمیز، یک بازی برد – برد برای همه است. پس با نوشتن موفقیت های خود، که از طریق استفاده از قانون جذب به دست آمده است، هم به خود و هم به سایر دوستانمان کمک کنیم تا سریعتر به موفقیت دست پیدا کنیم.

نتایج استفاده از قانون جذب در کسب روابط خوب
نتایج استفاده از قانون جذب در کسب سلامتی و موفقیت های ورزشی
نتایج استفاده از قانون جذب در کسب آرامش، شادی و حس خوب
نتایج مالی استفاده از قانون جذب