آر ای اس یک فیلتر قدرتمند است که به شما کمک می کند از میان 2,000,000 بیت اطلاعاتی که هر لحظه به مفز وارد می شود، آنها یی که با اهداف ما همخوانی دارند را انتخاب کند.  با کارکرد این قابلیت خارق العاده آشنا شوید

RAS مغز چیست و چگونه کار می کند؟