مجله موفقیت

خواندن، شنیدن و دیدن هر موضوعی به معنی توجه کردن به آن است. طبق قانون جذب، ما در طول روز به هر چیز بیشتر توجه کنیم، از آن جنس اتفاقات را بیشتر به زندگیمان وارد می کنیم. خواندن اخبار و وقایع ناگوار روزنامه ها و مجلات و یا شنیدن و دیدن مطالب ناخوشایند از رادیو و تلویزیون ورودی های نامناسبی را به ذهن ما وارد می کند و سبب می شود اتفاقات بد را بیشتر به زندگیمان جذب کنیم.
اولین گام برای موفقیت کنترل ورودی های ذهن است. ابتدا باید مانع ورود خبرهای ناگوار و بد به ذهنمان باشیم. حال که اقدام به انجام چنین کاری کردیم، باید ورودی هایی مناسب با خواسته ها و هم جهت با مسیر موفقیتمان را هر روز به ذهنمان وارد کنیم.
بدین منظور در گروه تحقیقاتی یکشو مکانی به نام مجله موفقیت را برای مخاطبان گرامی ایجاد کرده ایم که در آن خبرهای موفقیت در زمینه های مختلف را می توانید بخوانید و از آنها لذت ببرید و از شما درخواست می کنیم هر روز خواندن این بخش از سایت یکشو را به یک ضرورت در زندگی خود تبدیل کنید. به صورتی که خواندن بخش خبر موفقیت، یک بخش جدایی ناپذیر از برنامه روزانه شما تبدیل شود.
همچنین می توانید خبرهای مثبتی را که در طول روز می بینید یا می شنوید را برای ما ارسال کنید. زیرا با این کار به گسترش جهان، انتشار موفقیت، به خود و دوستان دیگر کمک بزرگی می کنید.

متشکرم

موفقیت های مالی

موفقیت مالی

افراد موفق

افراد موفق

جشن، شادی و حس خوب

جشن، شادی و حس خوب

موفقیت های ورزشی و سلامتی

موفقیت ورزشی و سلامتی

به یاد داشته باشید که:
خواندن وقایع و اتفاقات مثبت بخش ” مجله موفقیت ” در ابتدای روز را به یک بخش جدایی ناپذیر از زندگی خود تبدیل کنید. سپس می توانید در جمع های دوستانه به جای صحبت در مورد ناخواسته ها این وقایع جذاب و دوست داشتنی را با دوستان، همکاران و خانواده خود به اشتراک بگذارید. زیرا با این کار تمرکز و توجه شما بر روی نکات مثبت بسیار افزایش پیدا می کند و مسیر موفقیت و ورود اتفاقات خوب به زندگیتان هموار تر خواهد شد.